Konsolidace půjček

Jste ten klient, co nepotřebuje další peníze navíc ve formě půjček, ale spíš by uvítal menší splátky než měl doposud? Pak v tom případě byste mohli využít produkt, který toto umožňuje, a který se nazývá konsolidace půjček. Možná jste si nabrali více úvěrů, než jste původně zamýšleli a splátky se nahromadily do takového množství, že je nezvládáte splácet. Pak je tedy možné využít tzv.konsolidaci půjček, kdy Všechny Vaše úvěry bychom sloučili pouze do jednoho, přičemž všechny splátky by opadly a vznikla by pouze jedna, dokonce ještě menší, než byly v původním součtu všechny dohromady.
Konsolidace půjček je takový produkt, který spojuje úvěry od různých investorů či bank do jednoho úvěru, díky kterému je pak konečná splátka daleko nižší, a tím pádem klientovi zbude měsíčně k dispozici daleko více peněz na ostatní náležitosti.

Sjednocení půjček lze obstarat jak v bankovních ústavech, tak i v nebankovním sektoru, přičemž ty bankovní bývají na klienta krapet přísnější, ty nebankovní naopak vycházejí klientovi v podmínkách daleko víc vstříc.

Konsolidace půjček většinou nevyžaduje žádné ručení nemovitosti ani ručitele, ale pokud tu možnost máte a vlastníte například chatu, bude jistě výhodné jí do půjčky zavrhnout, protože se tím sníží rizikovost poskytovatele a zároveň Vám jako protislužbu nabídne výhodnější úrokovou sazbu.

Všechny ostatní výhody a podmínky se liší kus od kusu poskytovatele a je určitě rozumné si konkrétní nabídku vždy dobře promyslet, než sepíšete smlouvu a než se někomu uvážete se splátkami.

Pokud by se Vám tato varianta snížení měsíčních nákladů líbila, sjednejte si někde konsultaci, a pokuste se sloučit všechny Vaše půjčky do jedné, a uvidíte, že budete významně spokojeni